การสร้างกราฟวงกลม (Pie Chart) ใน Tableau และการคำนวณ  Percent of Total ให้กับกราฟ Pie

ผู้เขียน

–Vilasinee Puangpee–

,

Introduction

บทความนี้จะมาสอนทุกท่านเรื่องการสร้างกราฟ Pie Chart ให้ดูดีแบบมืออาชีพกัน บทความนี้หลัก ๆ ก็จะสอนเกี่ยวกับการตกแต่งกราฟ Pie, การโชว์ตัวหนังสือเพื่อแสดงให้เห็นว่าชิ้นพายแต่ละชิ้นนั้นเป็นอะไร และจะสอนเกี่ยวกับการโชว์ % บนกราฟ Pie โดยส่วนใหญ่เวลาที่เราจะสร้างกราฟ Pie นั้นเราควรที่จะโชว์ข้อมูลให้เป็น % เพื่อที่จะให้สามารถดูข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น

Analytics

ในการวิเคราะห์ผู้เขียนขอยกตัวอย่างข้อมูลจากข้อมูล ‘สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2564 (มกราคม-กันยายน)’ ทุกท่านสามารถเข้าไปดาวโหลดได้ที่ https://mots.go.th/more_news_new.php?cid=632

 จากรูปด้านล่างนี้ผู้เขียน อยากจะแสดงการวิเคราะห์กราฟแบบ Pie Chart จากรูปด้านล่าง (รูปซ้ายมือ) จะเห็นว่าการที่เราโชว์ข้อมูลที่เยอะ ๆ แบบนี้มันจะทำให้วิเคราะห์ยากจนเกินไป บางคนก็จะบอกว่าการทำกราฟ Pie นั้นไม่ควรโชว์ข้อมูลเยอะกว่า 10 รายการ ผู้เขียนจึงเลือกที่จะทำการ Group ข้อมูลประเทศที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยที่ไม่ได้อยู่ใน 5 อันดับแรก โดยตั้งชื่อ Group ว่า Other ดังรูปตัวอย่างด้านล่างนี้ (รูปขวามือ)

หลังจากที่เราได้ชิ้นพายโดยแบ่งเป็น 6 ชิ้น (รูปด้านบน ขวามือ) แล้วถ้าเราสร้างกราฟ Pie แบบธรรมดา คือโชว์ข้อมูลบอกแค่ว่าแต่ละชิ้นพายนั้นเป็นประเทศอะไร? ถ้ามองด้วยตาเปล่า เราก็พอจะเดาออกว่า ประเทศจีนมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเยอะที่สุด แต่อาจจะลำบากในการหาว่าประเทศไหนที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากเป็นอันดับ 2 และ 3 เพราะมีจำนวนนักท่องเที่ยวค่าใกล้เคียงกันระหว่าง มาเลเซีย หรือ รัสเซีย เพราะถ้ามองด้วยตาเปล่าขนาดของชิ้นพายค่อนข้างที่จะเท่ากันเลยทีเดียว แต่ถ้าเราจะเปลี่ยนการโชว์ชื่อประเทศอย่างเดียวเป็นการโชว์ ชื่อประเทศและจำนวนนักท่องเที่ยวก็สามารถทำได้ แต่ก็ยังไม่ถือว่าดีที่สุด

          หากเราสร้างกราฟเหมือนรูปบนซ้ายมือ จริงๆก็ไม่ผิดนะคะ แต่ว่าเวลาที่เราไปนำเสนอบางครั้งเราอาจจะได้รับคำถามกลับมาว่าอยากรู้จังว่า ประเทศจีนมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเป็นกี่ % ของประเทศทั้งหมด ดังนั้นผู้เขียนคิดว่าการที่เราสร้างกราฟในรูปแบบของ Pie นั้นมุมมองในการแสดงผลควรแสดงเป็น % จะดีกว่าเพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูล

ขั้นตอนถัดมาเรามาลงมือทำกราฟ Pie ด้วยขั้นตอนง่ายๆกันค่ะ    

หลังจากที่โหลดข้อมูลมาแล้วผู้เขียนก็ได้จัดการข้อมูล โดยข้อมูลที่เราจะเอามาใช้วิเคราะห์กันนั้นก็มีอยู่ด้วยกัน 3 Fields คือ 1.ชื่อประเทศ 2.ปีที่เข้ามาเที่ยว 3.จำนวนนักท่องเที่ยว เมื่อจัดการข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะได้ดังรูปด้านล่างนี้ จากนั้นเราก็สามารถสร้าง Pie Chart ด้วย Tableau Desktop ได้แล้วไปดูขั้นตอนการสร้างกัน

วิธีการสร้างPie Chart

  1. เริ่มจากแบ่ง Group โดยการแบ่งให้ประเทศที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยที่ไม่ได้อยู่ใน 5 ดันดับแรกทั้งหมดเป็น Group ที่ชื่อว่า ‘Other’
  1. ลาก Field “Nationality (Group)” ไปใส่ที่ Color ใน Mark Shelf เพื่อแยกสีของประเทศ
  2. ลาก Field “Sum(จำนวนนักท่องเที่ยว)” ไปใส่ที่ Size ใน Mark Shelf เพื่อดูความกว้างของ Pie
  3. จากนั้นเปลี่ยน Mark Type จาก ‘Automatic’ เป็น ‘Pie’
  4. หากต้องการโชว์ชื่อประเทศให้ลาก Field “Nationality” และ Field “Sum(จำนวนนักท่องเที่ยว) ไปใส่ที่ Label ใน Mark Shelf

ขั้นตอนถัดไปจะเป็นขั้นตอนการใส่ % ให้กับกราฟ Pie ของเรา ในTableau การใส่ % ให้กับกราฟ Pie ไม่ใช่แค่กดให้ % ขึ้นมาโชว์ในกราฟได้เลย แต่ว่าเราจะต้องใช้ Function ‘Quick Table Calculation’ ซึ่งเป็นวิธีการคำนวณที่มีมาในโปรแกรม Tableau เลยซึ่งการใช้งานก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไร สามารถทำได้ดังนี้

  1. ให้คลิกที่ Field ‘Sum(จำนวนนักท่องเที่ยว)’ ที่ลากไปใส่ที่ Label อยู่ใน Mark Shelf จากนั้น เลือก ‘Quick Table Calculation’ จากนั้นเลือก ‘Percent of Total’ ดังรูปตัวอย่างด้านล่างนี้
  1. จะแสดงผลดังรูปด้านล่างนี้

ขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นขั้นตอนสำหรับตกแต่งกราฟ Pie ให้ดูมีอะไรขึ้น มีวิธีการทำดังนี้

  1. ให้คลิกที่ Color ที่อยู่ใน Mark Shelf จากนั้นเลือก Border ให้กำหนดสีเส้นขอบตามที่ต้องการจากรูปตัวอย่างผู้เขียนเลือก ‘สีขาว’ จะได้ดังรูปด้านล่างนี้
  • เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ขั้นตอนการสร้าง และการตกแต่งกราฟ Pie เมื่อสร้างกราฟ Pie ก็ไปตกแต่ง Dashboard ของเราให้สวยงาม

จากข้อมูล ‘สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2564 (มกราคม-กันยายน)’  เมื่อนำมาสร้าง Pie Chart จะสามารถวิเคราห์และเห็นภาพได้ว่า จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุด 5 อันดับในปี 2021 ช่วงเดือน มกราคม-กันยายน ที่ 1 คือ นักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศจีน คิดเป็น 19.03% ของทั้งหมด ที่ 2 คือ นักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศมาเลเซีย คิดเป็น 9.43% ของทั้งหมด ที่ 3 คือ นักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศรัสเซีย คิดเป็น 8.95% ของทั้งหมด ที่ 4 คือนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศลาว คิดเป็น 5.79% ของทั้งหมด และที่ 5 คือ นักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศญี่ปุ่น คิดเป็น 4.91% ของทั้งหมด และ 5 ประเทศรวมกันแล้วมีสัดส่วนเกือบ 50% เลยทีเดียว

ท่านสามารถ Download Dashboard นี้เพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้บน Tableau Public ทาง AiTeam ได้ Share Dashboards นี้ให้กับทุกท่านที่สนใจ โดย Click ด้านล่างนี้ https://public.tableau.com/views/PieChart_16384325416670/PieChart?:language=en-US&publish=yes&:display_count=n&:origin=viz_share_link

Leave a Reply

Your email address will not be published.