อบรม Tableau ให้กับ กรมการขนส่งทางบก

ทางเอไอทีมได้ให้บริการฝึกอบรม Tableau ณ การขนส่งทางบก (Department of Land Transport).