อบรม Tableau ให้กับ กสทช.

เอไอทีมได้รับหน้าที่อีกครั้งในการเป็นวิทยากรอบรม Tableau หลักสูตรต่างๆ ให้กับทีมงาน กสทช. ขอขอบคุณทีมงาน กสทช.ทุกท่าน