อบรม Tableau ให้กับ บมจ. เจพี ประกันภัย

ขอขอบคุณ บมจ. เจพีประกันภัย ที่ให้เอไอทีมมีโอกาสเข้าไปช่วยอบรมหลักสูตร Tableau Desktop I-Fundamental และ Tableau Desktop II-Intermediate.