อบรม Tableau ให้กับ BRAND’S Suntory (Thailand) Co., Ltd.

ขอบคุณบริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ที่วางใจให้ทาง เอไอทีม ให้บริการที่ปรึกษารวมถึงบริการฝึกอบรม Tableau.