อบรม Tableau ให้กับ NISSAN MOTOR (THAILAND) CO.,LTD.

เอไอทีมได้รับโอกาสในการอบรมการใช้งาน Tableau ให้กับทีมงานบริษัท Nissan Motor (Thailand) Co., Ltd.