Category: บทความ-Tableau Prep

ความท้าทายในการทำ Data Preparation และการนำ Tableau Prep มาแก้ปัญหา

หลายท่านอาจเคยได้ยินมาว่า มีการทำสำรวจพบว่านักวิเคราะห์ข้อมูลใช้เวลา 70-80% ในการเตรียมข้อมูล ที่เหลืออีก 20-30% คือเวลาสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล[1]