Donut Chart, มาลองเพิ่มลูกเล่นให้กับ Pie Chart กันเถอะ

ผู้เขียน

–Vilasinee Puangpee–

,

Introduction

Donut Chart หรือ Doughnut Chart คือ กราฟที่มีลักษณะคล้าย โดนัท คือเป็นวงกลม และมีรูตรงกลาง ซึ่งกราฟโดนัทเกิดจากการประยุกต์จากการทำ Pie Chart นิดหน่อยเป็น Donut Chart โดยใช้หลักการการสร้าง Chart แบบ Combination Chart

Donut Chart จะช่วยให้เราเพิ่มลูกเล่นให้กับกราฟ Pie ธรรมดา ๆ ให้ดูแปลกตา และยังสามารถเพิ่ม Information ลงในวงกลมกลางโดนัทได้อีกด้วย และวิธีการทำ Donut Chart ก็ไม่ยากอย่างที่ทุกคนคิด ทุกท่านสามารถสร้าง Donut Chart ตามบทความนี้ได้ไม่ยากค่ะ

Analytics

บทความนี้ ผู้เขียนต้องการต่อยอดจากการทำ Pie Chart จากบทความ ‘หลักการสร้าง Graph, Chart หรือ Visualization ด้วย Tableau Desktop’ ในตัวอย่างที่ 3 การสร้างกราฟวงกลม หรือ Pie Chart ผู้อ่านสามารถเข้าไปศึกษาหลักการสร้างกราฟได้ที่นี่ โดยกราฟนี้แสดงให้เห็นข้อมูลเกี่ยวกับ จำนวนประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามอายุ เพศ และจังหวัด พ.ศ. 2563 (ใช้ข้อมูลจาก เว็บไซต์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ http://statbbi.nso.go.th/staticreport/Page/sector/TH/report/sector_01_11101_TH_.xlsx ) โดยตัวอย่างที่ผู้เขียนได้เอามาทำกราฟผู้เขียนแสดงให้เห็นถึง จำนวนประชากร โดยแยกเป็นแต่ละภาค และแสดงรูปแบบกราฟแบบ Donut Chart สามารถทำได้ดังนี้

Concept ขออธิบายหลักการสร้าง Donut Chart แบบง่าย ๆ ดังนี้

 1. สร้าง Pie
 2. สร้าง วงกลม (ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า Pie Chart นิดหน่อย)
 3. นำ Pie และ วงกลม มาอยู่จุดศูนย์กลางเดียวกัน

วิธีการสร้าง Donut Chart

ขั้นตอนแรกในการจะสร้าง Donut Chart คือการสร้าง Pie Chart กันก่อนโดยสามารถทำได้ดังนี้

 1. ลาก Field “ภาค” ไปใส่ที่ Color ใน Mark Shelf เพื่อแยกสีของภูมิภาค
 2. ลาก Field “รวม” ไปใส่ที่ Size ใน Mark Shelf เพื่อดูความกว้างของ Pie
 3. ลาก Field “รวม” ไปใส่ที่ Text ใน Mark Shelf เพื่อโชว์ตัวเลขของจำนวนประชากร
 4. ลาก Field “ภาค” ไปใส่ที่ Text ใน Mark Shelf เพื่อโชว์ภาค (ตัวหนังสือ)

หลังจากที่เราได้กราฟ Pie มาแล้วขั้นตอนต่อไปคือ ให้ทำการสร้าง Create Calculation Field (คือให้สร้าง Field ขึ้นมา 1 Field) โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. ให้คลิกที่ สามเหลี่ยมเล็กๆ จากนั้น ให้เลือก Create Calculated Field (ดังรูปด้านล่างนี้) ให้ตั้งชื่อ Field ว่า 1 และใส่สูตร ว่า 1 เช่นเดียวกัน (ดังรูปด้านล่างนี้) จากนั้น กด Save
 1. ให้ทำการลาก Field “1” ไปวางที่ Row Shelf 2 ครั้ง จะได้ดังรูปด้านล่างนี้

         หมายเหตุ Short Cut ในการ Duplicate Field สามารถทำได้โดย กด Ctrl ค้างไว้ แล้วลาก Sum(1)ที่อยู่ที่ Column Shelf (ด้านซ้านมือ) มาวางขวามือ

 1. ขั้นตอนต่อไปคือการเปลี่ยน Aggregate จาก Sum ให้เป็นแบบ Min โดยให้คลิกที่ Field Sum(1) จากนั้นคลิก สามเหลี่ยม จากนั้นเปลี่ยนจาก Measure(Sum) à เป็น Minimum ดังรูปด้านล่างนี้ (ให้ทำทั้ง Field Sum(1) อันแรก และ อันที่สองเลย)
 1. ขั้นตอนต่อไป คือการกำหนดวงกลมตรงกลาง โดยให้คลิกเลือกที่ MIN(2) ที่ Mark Shelf จากนั้นลาก ทุกอย่างออกจาก Mark Shelf

ขั้นตอนต่อไป จะเป็นขั้นตอนของการ Combination Chart วิธีการคือ

 1. ให้คลิกที่ Field MIN(1) อันที่สอง จากนั้น เลือก Dual Axis ดังรูปด้านล่างนี้
 1. เมื่อ คลิก Dual Axis แล้วกราฟจะรวมกัน โดยเราจะเห็นแต่กราฟวงกลมสีเทาเท่านั้น ดังรูปด้านล่างนี้

ขั้นตอนต่อไปคือการ ตกแต่งให้กราฟดูเป็น Donut มากขึ้น โดยวิธีการดังนี้

 1. ให้เราคลิกที่ MIN(1) ใน Mark Shelf จากนั้น กด Size ให้ทำการขยาย Donut ของเราให้ใหญ่ขึ้นตามต้องการ
 1. จากนั้นให้เราคลิกที่ MIN(1)(2) ใน Mark Shelf จากนั้น กดที่ Size แล้วทำการขยายขนาดวงกลมสีเทา ตามความต้องการ
 1. เราสามารถเปลี่ยนสีของวงกลมสีเทาได้ โดยการคลิกที่ Color ใน Mark Shelf ให้ทำการเลือกเปลี่ยนสีได้ตามใจชอบ
 1. เรียบร้อยแล้วค่ะ เราก็จะได้ กราฟ Donut Chart แล้ว

ขั้นตอนต่อไปเราจะทำการ Hide สิ่งที่เราไม่ต้องการให้แสดง เพื่อให้กราฟของเราดูสะอาดมากขึ้น โดยทำได้ดังนี้

 1.  ให้คลิกขวาที่แกน ซ้าย และ แกน ขวา (ที่โชว์คำว่า Min.1) ให้คลิกคำว่า Show Header จะได้ดังรูปด้านล่างนี้ (ให้ทำทั้งแกนซ้าย และ แกนขวา)
 1.  สามารถสลับ ให้ ‘ภาค’ อยู่บนจำนวนประชากร โดย ลาก Field ‘ภาค’ วางให้อยู่บน Sum(รวม) ดังรูปด้านล่างนี้
 1. สามารถเพิ่มคำหรือข้อมูลตรงกลางวงกลมได้ เช่นต้องการโชว์ข้อมูลประชากรทั้งประเทศ สามารถทำได้โดย ไปที่ MIN(1)(2) ลาก Field ‘รวม’ ไปใส่ที่ Label จะโชว์ตัวเลขดังรูปด้านล่างนี้
 1. ถ้าต้องการเพิ่มคำเช่น คำว่า ‘ประชากรทั้งประเทศ’ ทำได้โดยคลิกที่ Label จากนั้นเลือก …
 1. เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับ Donut Chart

จากข้อมูลตัวอย่างเราก็สามารถเห็นข้อมูลแล้วว่า ภูมิภาคไหน ของประเทศไทย (ข้อมูลปี 2563) มีประชากรมากที่สุด นั้นคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นเอง โดยเราสามารถสร้างข้อมูลโดยเปลี่ยนจากมุมมองกราฟ ที่เป็น Pie Chart แบบเดิมๆ มาเป็น Donut Chart ได้ง่ายๆ

ท่านสามารถ Download Dashboard นี้เพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้บน Tableau Public ทาง AiTeam ได้ Share Dashboards นี้ให้กับทุกท่านที่สนใจ โดย Click ด้านล่างนี้

https://public.tableau.com/views/DonutChart_16345463147000/DonutChart?:language=en-US&publish=yes&:display_count=n&:origin=viz_share_link


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *