TRAINING : Tableau Dashboard Best Practices

หลักสูตรอบรม (Course Name) :

TRAINING : Tableau Dashboard Best Practices

ท่านเคยประสบปัญหาแบบนี้หรือไม่ ?

 • ทำ Dashboard ได้ แต่ไม่ตรงใจคนดู
 • ไม่รู้จะนำเสนอกราฟรูปแบบไหนที่เหมาะสม
 • Dashboard ดูยุ่งเหยิง, ไม่สวย, ไม่ WOW

ด้วยปัญหาเหล่านี้ AiTeam จึงจัดให้มีหลักสูตร Tableau Dashboard Best Practices !!!

Course Objectives (วัตถุประสงค์ของหลักสูตร)

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกรูปแบบกราฟหรือแผนภาพ ในการทำ Data Visualizations ที่ดี (Visual Best Practices) และเหมาะสมกับคำถาม
 2. เรียนรู้เทคนิคการสร้างกราฟอื่นๆ นอกเหนือจากกราฟพื้นฐาน เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานจริงได้
 3. เรียนรู้แนวคิดและเทคนิคการปรับแต่งกราฟหรือแผนภาพให้น่าสนใจด้วยการบอกเล่าเรื่องราว (Storytelling)ผ่านการนำเสนอข้อความ, การใช้สี และการกำจัดสิ่งรบกวน เพื่อให้คนดูเข้าถึง Insights ของข้อมูลได้รวดเร็วและตรงประเด็น
 4. เข้าใจกระบวนการและหลักการออกแบบ Dashboard ที่ดี ตลอดจนเสริมเทคนิคต่างๆ  เพื่อให้ Dashboard มีความน่าดึงดูด โต้ตอบกับคนดู (Interact) ส่งเสริมการวิเคราะห์ (Analytics) และมี Performance ที่ดี
 5. ผู้อบรมสร้าง Dashboard ที่ดีได้ด้วยตนเอง จากจุดเริ่มต้นจนเป็น Tableau Dashboard Best Practices  เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการนำไปประยุกต์ใช้ในงานจริงได้

Audience (ผู้เข้าอบรม)

หลักสูตรนี้ออกแบบสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์การใช้งาน Tableau Desktop มาก่อน       แต่ต้องการเพิ่มทักษะในการสร้าง Dashboard โดยเลือกรูปแบบการวิเคราะห์ที่ดี และวิธีการนำเสนอที่เหมาะสม (Visual Best Practices) อย่างมืออาชีพ นำมาซึ่ง Dashboard ที่มีทั้งความสวยงาม และมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ เทคนิค และวิธีการที่สามารถนำไปใช้ได้จริง โดยหลังจากจบหลักสูตรดังกล่าวแล้วเชื่อมั่นได้ว่าผู้เข้าอบรมจะสามารถสร้าง Dashboard ที่ดีได้ด้วยตนเอง

Duration (ระยะเวลา)                                  

 • 2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง

Prerequisites (คุณสมบัติผู้เข้าอบรมที่ควรมี)

 • ผู้เรียนควรผ่านหลักสูตรอบรม Tableau Desktop I– Fundamental หรือเคยมีประสบการณ์การใช้งาน Tableau มาก่อน

Course Includes (สิ่งที่ได้รับ)

 • คู่มืออบรม (Training Manual) สำหรับผู้เรียน
 • ตัวอย่างไฟล์ Workbook ที่ใช้ประกอบการอบรม
 • ตัวอย่างไฟล์ข้อมูล (Data File) ที่ใช้ประกอบการอบรม

At the end of this course, you’ll be able to: (สิ่งที่ผู้เรียนจะทำได้ หลังจากจบหลักสูตร)

โดยหลักสูตรดังกล่าวจะมี Workshop ระหว่างการอบรม ตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อให้ได้มาซึ่ง  “Tableau Dashboard Best Practices” ตามรูป

Tableau Dashboard Best Practices

 • เข้าใจบริบทของ Dashboard และขั้นตอนการสร้าง Dashboard แบบมืออาชีพ
 • การเลือกรูปแบบกราฟที่เหมาะสมเพื่อตอบให้ตรงกับคำถามที่ต้องการรู้
 • เรียนรู้การสร้างกราฟพื้นฐาน Bar Chart, Pie Chart, Line Chart, Stack Bar Chart, Line Chart, Heat Map ให้ดูน่าสนใจและเข้าใจข้อดีและข้อจำกัด
 • เรียนรู้วิธีการสร้างกราฟอื่นๆเช่น  Lollipop Chart, Bullet Chart, Doughnut Chart, KPI Chart, Surplus/Deficit Filled Line, Dot Strip Plot, Slope Chart, Quadrant Chart
 • การนำเสนอข้อความ (Font) และ ขนาด เพื่อให้การนำเสนอชัดเจนและอ่านง่าย
 • เข้าใจทฤษฎีและเทคนิคการเลือกใช้สี (Color) อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้การนำเสนอดูโดดเด่น ตรงประเด็น
 • เรียนรู้การปรับแต่งรายละเอียดของกราฟ (Formatting) และเทคนิคการกำจัดสิ่งรบกวน (Decluttering) ให้กราฟดูสะอาดตา เข้าใจง่าย และมีการเน้นย้ำ (Focus) แทนการใช้ค่าเริ่มต้นของ Tableau
 • เรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆในการสร้าง Dashboard อย่างละเอียด  ตั้งแต่ Dashboard Size, Dashboard Objects อื่นๆ และการจัดทำ Layout Container อย่างมืออาชีพ
 • เรียนรู้เทคนิคการทำ Interactive Dashboard พื้นฐานจนถึงขั้นสูง ด้วย Filter, Highlight, URL, Parameter และ Set Actions
 • วิธีการแสดงผล Dashboard เดียวกันบนอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน (Desktop, Phone, Tablet) ด้วยฟังก์ชัน Device Layouts
 • ปัจจัยที่ทำให้การดู Dashboard แล้วช้า (Workbook Performance) และการปรับปรุง Dashboard ให้ทำงานได้เร็วขึ้น

ตัวอย่าง Dashboard ในหลักสูตรเพิ่มเติม

ตัวอย่างกราฟ ในหลักสูตร Declutter

Preparation (สิ่งที่ต้องจัดเตรียมก่อนการอบรม)

 • ผู้เรียนทุกคนควรมี Laptop หรือ PC ที่ติดตั้งโปรแกรม Tableau Desktop ที่สามารถใช้งานได้ (หมายเหตุ สามารถใช้ Trial Version ได้  แนะนำเป็น Version ล่าสุด หรือตั้งแต่ 2022.4 เป็นต้นไป)

Course Outline – Tableau Dashboard Best Practices

Chapter 1: Introduction  

Chapter 2: Dashboard Design Principles

 • What’s Dashboard?
 • Why does your business need a dashboard?
 • Why is dashboard design important?
 • Types of dashboards
 • Dashboard Design Process
 • Principles of Effective Dashboard Design 

Chapter 3: Choosing the Effective Visuals & Visual Best Practices

 • Understanding Visual Vocabulary
 • Best Practices for Bar Charts
 • Lollipop Chart
 • Gauges vs. Bullet Graphs
 • Best Practices for Pie Chart
 • Doughnut Chart
 • Best Practice for using Stacked Bar
 • Best Practice for using Line Chart
 • Compare Monthly Sales vs. the Previous Year
 • Surplus/Deficit Filled Line
 • Dot Strip Plot

Chapter 4: Choosing Fonts for your Data Visualization

 • Typography
 • KPI BANS
 • Tooltip Best Practices
 • Viz in Tooltip
 • Slope Chart   

Chapter 5: The Use of Color in Data Visualization

 • Color Theory
 • How to Choose the right Colors for Data Visualization
 • Color Vision Deficiency
 • Quadrant Chart
 • Annotations
 • Tableau Color Tips
 • Create Custom Color Palettes
 • Calendar Heatmap

Chapter 6:  Declutter Your Data Visualization

 • 5 Steps to Declutter – Data Visualizations

Chapter 7: Tableau Dashboard Design    

 • Dashboard Size and Layout
 • Understanding Tableau Dashboard Objects
 • Mastering Layout Containers in Tableau 

Chapter 8: Interactive Dashboard

 • What is Interactive Dashboard
 • Filter Data from Your Views
 • Tableau Actions_(Filter, Highlight, Parameter, Set and URL Actions)
 • Create Dashboard Layouts for Different Device Types 

Chapter 9:  Designing for Performance

 • Optimize Workbook Performance
 • Roadmaps to Good Performance